Dennenweg 28 7004 BT Doetinchem     jhoogendijk@xs4all.nl

Eigen bijdrage klikgebit per 01-01-2017

23 december 2016
Tandtechniek in Doetinchem, Implantoloog nabij Zevenaar, immediaatprothese regio Bronckhorst

​SNAPT U HET NOG?

​Vanaf 1 januari 2017 moet u als patiënt een percentuele eigen bijdrage betalen voor een klikgebit.
​Tot en met 2016 gold er een eigen bijdrage van 125% per kaak. Voor een klikgebit moet u volgend
jaar 8%, 10% of 17% van de kosten zelf betalen. Voor reparaties is dat 10% en voor een gewone
prothese 25%.
De beroepsverenigingen van tandprothetici en tandartsen willen samen met zorgverzekeraars een
eenvoudiger regeling die wel is uit te leggen en minder administratieve lasten met zich meeneemt.
​De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hier niet naar luisteren. Laat daarom als zorgvrager
uw stem horen!

U kunt dat doen door een bezwaar te mailen naar meldpunteigenbijdragen@kunstgebit.nl

​Alle reacties worden gebundeld en worden overhandigd aan het ministerie van VWS.

 

Algemene voorwaarden | Copyright by Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk | Created by