Dennenweg 28 7004 BT Doetinchem     jhoogendijk@xs4all.nl

Tarieven 2023

​Vergoedingen
Wat de vergoedingen betreft is er niet veel verschil met voorgaande jaren. De volledige prothese zit nog steeds voor 75% in de basisverzekering, de gedeeltelijke prothese wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en de kosten voor een implantaat gedragen prothese zijn alleen inzichtelijk te krijgen door een offerte te overleggen met uw verzekering.

​Eigen risico
​In 2023 bedraagt het wettelijk eigen risico €385,- dit is gelijk aan 2022.
U moet er wel rekening mee houden dat ook een gebitsprothese ten koste gaat van uw eigen risico.
​U kunt uw wettelijk eigen risico verhogen tegen een lagere basispremie, daarnaast is het ook mogelijk om uw wettelijk eigen risico gespreid te betalen, informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor tandtechniek 2023
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven (de P en J codes) worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA(nederlandse zorgautoriteit). De techniek tarieven worden samengesteld vanuit de lijst tandtechniek in eigen beheer gepubliceerd door de NZA. Of indien de tandtechniek van derden wordt ingekocht dan zal deze nota één op één moeten worden doorberekend in de eindnota.

​Door individuele omstandigheden, zoals het aantal implantaten en keuze van materialen zal de tandtechniek nota zich bevinden binnen de bandbreedte van het minium en het maximum. Ook inkoop afspraken met verschillende zorgverzekeraars kunnen leiden tot verschillende tarieven.

​Let op:
​De bedragen in het overzicht zijn de techniekkosten, deze maken onderdeel uit van de totale kosten.
​Wilt u de totale kosten weten van een behandeling, dus honorarium + techniekkosten, vraag dan om een offerte, hier zitten geen kosten aan.
​Uw verzekeraar kan aan de hand van een offerte aangeven wat de verwachten vergoeding zal zijn uit de afgesloten basisverzekering en of aanvullende verzekering.
                                                                                                                                                      
​                                                                                                                                                                  ​ ​Codes honorarium                                        Techniekkosten minimaal/maximaal
Kunstgebitten      
Boven en onder kunstgebit                                                                                                P022 / P040 / P042 / P043 / P023 / P045                                     615,-     900,-
Boven kunstgebit volledig             P020 / P040 / P043 / P023 / P045    324,-     450,-
Onder kunstgebit volledig P021 / P040 / P023 / P045    324,-     450,-
Opvullen en reparaties      
Opvullen kunstgebit P062    100,-     130,-
Reparatie zonder afdruk P068      20,-     100,-
Reparatie met afdruk P069      20,-     120,-
1e Klikgebit na plaatsing implantaten onder en boven kunstgebit      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40  1.295,-  1.500,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40 / J41 1.835,-  2.100,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42 1.800,-  2.000,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42 / J43 2.800,-  3.000,-
1e Klikgebit onder na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder J51 / J40 1.050,-  1.182,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder J51 / J40 / J41 1.260,-  1.951,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder J51 / J42 1.500,-  1.550,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder J51 / J42 / J43 2.000,-  2.350,-
​1e Klikgebit boven na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52 / J40 1.005  1.200,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52 / J40 / J41 1.260,-  1.952,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 / J42 / J43 2.275,-  2.500,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 / J42 / J43 3.500,-  3.750,-
Vervanging van bestaand klikgebit onder met kunstgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50    980,-  1.184,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 1.209,-  1.662,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J57    980,-  1.296,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J58 1.210,-  1.772,-
​Vervanging van bestaand klikgebit onder      
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met drukknop onder J51    892,-  1.371,-
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met staaf onder J51 / J57 / J58 1.005,-  1.518,-
​Vervanging van bestaand klikgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52    665,-     892,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52    960,-  1.371,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 / J58    930,-  1.567,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 / J59 1.160,-  1.954,-
​Opvullen en reparaties klikgebit      
Opvullen met drukknoppen of staaf met en zonder staafdemontage J70 / J71 / J72 / J73    154,-     725,-
Reparatie met en zonder staafdemontage J74 / J75 / J76 / J77    200,-     750,-
​Gedeeltelijk of partieel kunstgebit      
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 1-4 elementen, 5-13 elementen P001 / P002 /    150,-     400,-
Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen P003 / P004 /     450,-     800,-
​Opvullen en reparatie gedeeltelijke protheses      
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame  P064      77,-     120,-
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit zonder afdruk P070      70,-     120,-
Reparatie of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met afdruk P071      70,-     120,-
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit tot volledig kunstgebit P072      70,-     150,-
 


 

 

Algemene voorwaarden | Copyright by Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk | Created by