Dennenweg 28 7004 BT Doetinchem     jhoogendijk@xs4all.nl

Tarieven 2021

​Vergoedingen
Wat de vergoedingen betreft is er niet veel verschil met voorgaande jaren. De volledige prothese zit nog steeds voor 75% in de basisverzekering, de gedeeltelijke prothese wordt alleen vergoed vanuit de aanvullende verzekering en de kosten voor een implantaat gedragen prothese zijn alleen inzichtelijk te krijgen door een offerte te overleggen met uw verzekering.

​Eigen risico
​In 2021 bedraagt het wettelijk eigen risico €385,- dit is gelijk aan 2020.
U moet er wel rekening mee houden dat ook een gebitsprothese ten koste gaat van uw eigen risico.
​U kunt uw wettelijk eigen risico verhogen tegen een lagere basispremie, daarnaast is het ook mogelijk om uw wettelijk eigen risico gespreid te betalen, informeer bij uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor tandtechniek 2021
Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel. Deze honorarium tarieven (de P en J codes) worden in opdracht van de minister vastgesteld door de NZA(nederlandse zorgautoriteit). De techniek tarieven worden samengesteld vanuit de lijst tandtechniek in eigen beheer gepubliceerd door de NZA. Of indien de tandtechniek van derden wordt ingekocht dan zal deze nota één op één moeten worden doorberekend in de eindnota.

​Door individuele omstandigheden, zoals het aantal implantaten en keuze van materialen zal de tandtechniek nota zich bevinden binnen de bandbreedte van het minium en het maximum. Ook inkoop afspraken met verschillende zorgverzekeraars kunnen leiden tot verschillende tarieven.

​Let op:
​De bedragen in het overzicht zijn de techniekkosten, deze maken onderdeel uit van de totale kosten.
​Wilt u de totale kosten weten van een behandeling, dus honorarium + techniekkosten, vraag dan om een offerte, hier zitten geen kosten aan.
​Uw verzekeraar kan aan de hand van een offerte aangeven wat de verwachten vergoeding zal zijn uit de afgesloten basisverzekering en of aanvullende verzekering.
                                                                                                                                                      
​                                                                                                                                                                  ​ ​Codes honorarium                                        Techniekkosten minimaal/maximaal
Kunstgebitten      
Boven en onder kunstgebit                                                                                                P30/P14/P17/P37 P40/P43/P45                                     615,-     900,-
Boven kunstgebit volledig             P21 / P14 / P37 / P45 / P40    324,-     450,-
Onder kunstgebit volledig P25 / P14 / P45 / P40    324,-     450,-
Opvullen en reparaties      
Opvullen kunstgebit P02    100,-     120,-
Reparatie zonder afdruk P07      20,-     100,-
Reparatie met afdruk P08      20,-     100,-
1e Klikgebit na plaatsing implantaten onder en boven kunstgebit      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40  1.295,-  1.500,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40 / J41 1.835,-  2.100,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42 1.800,-  2.000,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42 / J43 2.800,-  3.000,-
1e Klikgebit onder na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder J51 / J40 1.050,-  1.182,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder J51 / J40 / J41 1.260,-  1.951,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder J51 / J42 1.500,-  1.550,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder J51 / J42 / J43 2.000,-  2.350,-
​1e Klikgebit boven na plaatsing implantaten      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52 / J40 1.005  1.200,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52 / J40 / J41 1.260,-  1.952,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 / J42 / J43 2.275,-  2.500,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 / J42 / J43 3.500,-  3.750,-
Vervanging van bestaand klikgebit onder met kunstgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50    980,-  1.184,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 1.209,-  1.662,-
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J57    980,-  1.296,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J58 1.210,-  1.772,-
​Vervanging van bestaand klikgebit onder      
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met drukknop onder J51    892,-  1.371,-
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met staaf onder J51 / J57 / J58 1.005,-  1.518,-
​Vervanging van bestaand klikgebit boven      
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52    665,-     892,-
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52    960,-  1.371,-
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 / J58    930,-  1.567,-
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 / J59 1.160,-  1.954,-
​Opvullen en reparaties klikgebit      
Opvullen met drukknoppen of staaf met en zonder staafdemontage J70 / J71 / J72 / J73    154,-     725,-
Reparatie met en zonder staafdemontage J74 / J75 / J76 / J77    200,-     750,-
​Gedeeltelijk of partieel kunstgebit      
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 1-4 elementen, 5-13 elementen P10 / P15 / P16/ P40    150,-     300,-
Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen P34 / P35 / P40    450,-     600,-
​Opvullen en reparatie gedeeltelijke protheses      
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/frame zonder of met randopbouw P51 / P52      77,-     120,-
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/frame zonder of met afdruk P57 / P58      70,-     120,-
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot volledig kunstgebit P78 / P40      70,-     120,-
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker P79 / P40      70,-     120,-
 


 

 

Copyright by Tandprothetische praktijk J.Hoogendijk | Created by